کالای فیزیکی

احجام هندسی 8تکه

احجام هندسی 8تکه
احجام هندسی 8تکه
احجام هندسی 8تکه
احجام هندسی 8تکه
احجام هندسی 8تکه
احجام هندسی 8تکه
احجام هندسی 8تکه

احجام هندسی 8تکه

۰تومان
اضافه به سبد خرید

این مجموعه هندسی متشکل است از 8 تکه حجم هندسی پلاستیکی و تو خالی با قابلیت حمل آسان و جهت اموزش کاربرد دارد.
این مجموعه شامل احجامی چون استوانه ، مکعب مربع ، مکعب مستطیل ، استوانه ، شش ضلعی ،مخروط و هرم مثلث القائده می باشد. این مجموعه دارای گسترده احجام نامبرده نیز می باشد

احجام هندسی 8تکه به همراه گسترده احجام به صورت کامل