کالای فیزیکی

چرخ ماکسول

چرخ ماکسول

چرخ ماکسول

۰تومان
اضافه به سبد خرید

چرخ ماکسول عبارت است از یک چرخ فلزی که از محور آن یک میله نسبتاً نازک عبور کرده است و به میله این چرخ دو نخ نازک متصل است که می توان این نخها را حول میله محوری پیچید.اگر نقطه اولیه که چرخ را رها کرده ایم ، مبدأ انرژی پتانسیل صفر در نظر بگیریم در حین سقوط چرخ هم حرکت دورانی و هم حرکت انتقالی دارد . در این آزمایش با استفاده از قانون پایستگی انرژی مکانیکی میتوانیم ممان اینرسی چرخ ماکسول را محاسبه کرد.

هدف آزمایش

  • تعيين ممان اينرسي (گشتاور لختي ) چرخ ماكسول وبررسی بقاء انرژی مکانیکی